Anmälan till vår konst 2024

Nu är det dags att för den 24:e upplagan av Vår konst i Enköpings kommun.

Förutsättningen för deltagandet är, att du bor i Enköpings kommun, samt att du följer de riktlinjer som tagits fram av Arbetsgruppen för Vår konst.

Liksom tidigare år kommer ett verk av varje deltagare att visas vid en samlingsutställning på Enköpings museum. På grund av att vi firar 25 år, sedan Vår konst startades, har vi bestämt att verket som ställs ut på museét ska ha anknytning till 25. Ett konstlotteri anordnas under konstrundan. 

Gästutställare

Om du har plats för en eller flera gästutställare, som inte bor i kommunen, är de välkomna under samma förutsättning som du själv. Anmäl personen i samma formulär nedan. Anmälningsavgiften för nya gästutställarna är också 500 kronor.

Kostnad

Anmälningsavgiften är 500:- kronor, 1000 kr för två eller fler som bildar en grupp. Gruppens namn kommer att stå i broschyren och ett verk/grupp visas på museet. På grund av jubileét har vi sänkt anmälningsavgiften, bara i år.

Avgiften betalar du samtidigt som du skickar din anmälan. Vår konsts bankgiro är 5241-0040. Texta ditt namn och din adress tydligt på inbetalningskortet

OBS: Sista anmälningsdagen är den 15 december 2023 (inga efteranmälningar).

Bankgironummer:
5241-0040 

Swishnummer:
123 498 84 16

Du kan ladda ner en blankett eller fylla i anmälningsformuläret på webbsidan.

Anmälningsformulär

Du som har anmält dig kommer att få  en kallelse till uppstartsmötet i slutet av februari. Du får den kallelsen via e-post om du fyllt i e-postadress och via brev om du bara angett postadress i formuläret nedan.

** Jag kommer att sälja kaffe/bröd eller annan förtäring till mina besökare. Detta kommer att markeras efter mitt namn i "Vår konst"-foldern.

OBS! Om du behöver någon teknisk lösning för att visa ditt verk, till exempel sockel för skulptur med mera, ta kontakt med museet i god tid, så de hinner ordna det.

* Riktlinjer och villkor för Vår konst

Det blir fler och fler konstrundor i Uppland under påsken. Konkurrensen om besökarnas intresse ökar och därför måste kvaliteten på vår konstrunda vara hög.

Utställarna ska strikt begränsa sig till konst/konsthantverk och ett urval av alster ska göras av deltagarna för att uppnå en rimlig kvalitet och kvantitet.

Dina utställda verk ska ha en personlig prägel och ska vara i original. Kopior av andras konst, serier, illustrationer, publicerade bilder och så vidare, får inte finnas och du måste följa upphovsmannarätten. All konst/konsthantverk kommer som tidigare att dokumenteras.

Alla deltagare ska efter ett godkännande av museichefen ha med ett konst/konsthantverk på samlingsutställningen i Enköpings museum. Enköpings museum förbehåller sig därför rätten till refusering om man bedömer att ovanstående punkter inte uppfylls.

Försäkringsvärdet på konst/konsthantverket får inte överstiga 10.000 svenska kronor.

Din anmälan är bindande.