Anmälan till vår konst

Nu är det dags att anmäla sig till den 22:a upplagan av Vår konst i Enköpings kommun. Du hittar anmälningsformuläret längst ner på sidan.

För att få delta måste du bo i Enköpings kommun och följa de riktlinjer som finns. Som tidigare kommer ett verk av varje deltagare att visas upp vid samlingsutställningen i Enköpings museum. 

Gästutställare

Om du har plats för en gästutställare, som inte bor i kommunen, är personen välkommen att delta. Anmäl personen i samma formulär nedan.

Kostnad

Anmälningsavgiften är 1000 kronor. Är ni två eller fler som bildar en grupp är anmälningsavgiften 2000 kronor. Gruppens namn kommer att stå i broschyren och ett verk per grupp visas på museet. Du betalar din avgift när du skickar in din anmälan.

OBS: Sista anmälningsdagen är den 15 december 2019 (inga efteranmälningar).

Bankgironummer:
5241-0040 

Swishnummer:
123 498 84 16

Konstlotteri

Ett konstlotteri anordnas under konstrundan.

Anmälningsformulär

Du som har anmält dig kommer att få  en kallelse till uppstartsmötet i början av mars. Du får den kallelsen via e-post om du fyllt i e-postadress och via brev om du bara angett postadress i formuläret nedan.

** Jag kommer att sälja kaffe/bröd eller annan förtäring till mina besökare. Detta kommer att markeras efter mitt namn i "Vår konst"-foldern.

OBS! Om du behöver någon teknisk lösning för att visa ditt verk tex sockel för skulptur mm, tag kontakt med museet i god tid, så de hinner ordna det.

* Riktlinjer och villkor för Vår konst

Det blir fler och fler konstrundor i Uppland under påsken. Konkurrensen om besökarnas intresse ökar och därför måste kvaliteten på vår konstrunda vara hög.

Du som ställer ut (även gästutställaren) måste begränsa dig till konst/konsthantverk och du ska göra ett urval av alster för att uppnå en rimlig kvalitet och kvantitet.

Dina utställda verk ska ha en personlig prägel och ska vara i original. Kopior av andras konst, serier, illustrationer, publicerade bilder och så vidare, får inte finnas och du måste följa upphovsmannarätten. All konst/konsthantverk kommer som tidigare att dokumenteras.

Alla deltagare ska efter ett godkännande av museichefen ha med ett konst/konsthantverk på samlingsutställningen i Enköpings museum. Enköpings museum förbehåller sig därför rätten till refusering om man bedömer att ovanstående punkter inte uppfylls.

Försäkringsvärdet på konst/konsthantverket får inte överstiga 10.000 svenska kronor.

Din anmälan är bindande.