Digital utställning 2021

Vi presenterar två bilder per konstnär. Så fort vi får in nya bilder från konstnärerna lägger vi in dem här.

Johan Bergqvist

IngaLena Boman

Kenth Dagérus

Karolina Ervander

Torbjörn Forsberg

Jajja Hansdotter

JanErik Havseden

Anita Johansson

070-296 77 00

Yvonne Johansson

Lotta Kilander

0709-40 82 61

Göran Valdemar Lacksell

Evelina Lundqvist

Wei Xu Meller

Maria Arnesdotter Robén

Margaretha Aminder Sjöberg

Fredrik Sköld

Christina Sigvardsdotter Weiberg

Peder Wigdell

Gästutställare

Ann Daftler

Cici Rettig

Joanna Lo

Puck Jansson

Karin Toll

Emelinda Wigdell